Články z kategorie: Joomla!

Joomla

Jak se vnutit vyhledavačům

Napsáno 08.06.2010 pro Joomla! a označeno jako tvorba webu

aby vás konečně vzaly na vědomí...

SEO

Představte si to... Se zpoceným čelem a takřka zavařenou mozkovnou dokončíte své krásné nové webové stránky, zveřejníte je a natěšeně očekáváte, že do týdne, maximálně do dvou budou na prvních místech ve vyhledavačích a Vaše návštěvnost strmě poroste. Tak čekáte týden, dva, měsíc a ono nic. Vyhledavače vás neznají a návštěvníci nikde. Pomalu Vám začíná docházet, že je něco špatně a přemýšlíte, kde může být zakopaný pes....

Jak hledat a najít

Napsáno 07.06.2010 pro Joomla! a označeno jako Joomla, tvorba webu

v instalaci Joomla

Joomla!

Stává se, že je potřeba na vašich webových stránkách vyhledat určitý konkrétní výraz, třebas proto, že jej chcete změnit nebo přímo vymazat. Pro jedny, a ti už dál nemusí číst, je to běžná prkotina, pro jiné, a pro ty je tento článek určen, kardinální problém, se kterým, nevěda si rady, chodí brekat do různých internetových fór.

Jak nacpat modul do článku

Napsáno 07.06.2010 pro Joomla! a označeno jako Joomla

a tam ho zobrazit

Joomla!

Moduly obvykle používáme v pozicích, definovaných šablonou, například left (levý sloupec), right (pravý sloupec), atd.
Může se ovšem stát, že z nějakého důvodu potřebujete vložit modul přímo do textu článku, typickým příkladem je vložení reklamního banneru, a pro tuto možnost obsahuje výchozí instalace Joomla zásuvný modul Content - Load Module, pracující s funkcí loadposition a já Vám nyní stručně popíši, jak jej použít.

Jak namnožit pozice

Napsáno 07.06.2010 pro Joomla! a označeno jako Joomla

tedy pozice pro moduly

Joomla!

Jsou chvíle, kdy prostě dojdou pozice! Stává se to zejména tehdy, když hojně využíváte funkci loadposition či některé z rozšíření, potřebujících pro svou funkci volné pozice, typickým zástupcem je třeba Gavick TabsManager.