FenrisLab AddToAny Plugin


0.0/5 (0 hodnocení )
  • Nahráno: 28.08.2010
  • Aktualizováno: 06.10.2012
  • Verze Joomla!: 1.5
  • Verze rozšíření: 1.2
  • Velikost souboru: 10.29 KB
  • Licence: GNU GPL2
  • Počet stažení: 850

Tento zásuvný modul, založený na službě AddToAny, zobrazí ve zvolené části vašich stránek nabídku AddToAny. Zásuvný modul je určen pouze pro Joomla 1.5.x. V administraci tohoto zásuvného modulu můžete sami nastavit mnoho různých uživatelských parametrů.

Pokud potřebujete více informací o AddToAny, klikněte zde.

Instalace, aktualizace

1. Nainstalujte plugin pomocí výchozího instalátoru Joomla!
2. Přejděte do Rozšíření > Správce zásuvných modulů
3. Otevřte plugin pro úpravu, nastavte potřebné parametry a zveřejněte jej
4. Ověřte si funkčnost a případně upravte nastavení parametrů.

Nastavení pluginu

FenrisLab AddToAny Plugin - Nastavení pluginu

Ukázka

Share

Záznam změn

Legenda:
 * -> Oprava zabezpečení
 # -> Oprava chyby
 + -> Přidání
 ^ -> Změna
 - -> Odstranění
 ! -> Poznámka

 =======

 ----- 1.2 vydání [8.3.2010] -----
 # Opravena chyba v jazykovém souboru

 ----- 1.1 vydání [17.12.2009] -----
 + Přidán CSS

 ----- Vytvoření záznamu -----

Podpořte mne

Pokud se vám modul líbí, ohodnoťte jej na Joomla! Extensions.

This plugin, based on the service AddToAny displayed in the selected parts of your site AddToAny menu. Plugin is only for Joomla 1.5.x. In the administration of this plugin, you can set yourself a lot of different user parameters.
If you need more information about AddToAny Click here .

Installation, updates

1. Install the plugin with the default Joomla! Installer
2. Go to Extensions > Plugin manager
3. Open to the plugin to edit, set the parameters and publish it
4. Check the function and possibly modify the setting of the plugin.

Parameters

FenrisLab AddToAny Plugin - Parameters

Demo

Share

Changelog

 Legend:

 * -> Security Fix
 # -> Bug Fix
 + -> Addition
 ^ -> Change
 - -> Removed
 ! -> Note

 --- 1.2 Release [08-March-2010] -----
 # Small repair in the english language file

 --- 1.1 Release [17-December-2009] -----
 + Added css file

 --- Initial Changelog Creation -----

Support me...

If you like the module, rate it on Joomla! Extensions.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.