FenrisLab CustomCode Plugin


0.0/5 (0 hodnocení )
 • Nahráno: 30.08.2010
 • Aktualizováno: 06.10.2012
 • Verze Joomla!: 1.5
 • Verze rozšíření: 1.0
 • Velikost souboru: 4.50 KB
 • Licence: GNU GPL2
 • Počet stažení: 861

Tento plugin zobrazí ve zvolené části vašich stránek, v závislosti na nastavení pluginu, váš vlastní kód, například HTML, javaskript atd.


Instalace, aktualizace

1. Nainstalujte plugin pomocí výchozího instalátoru Joomla!
2. Přejděte do Rozšíření > Správce zásuvných modulů
3. Otevřte plugin pro úpravu, nastavte potřebné parametry a zveřejněte jej
4. Ověřte si funkčnost a případně upravte nastavení parametrů.

Nastavení pluginu

FenrisLab CustomCode - Nastavení pluginu

Záznam změn

 Legenda:
 * -> Oprava zabezpečení
 # -> Oprava chyby
 + -> Přidání
 ^ -> Změna
 - -> Odstranění
 ! -> Poznámka
 =======

 ----- Vytvoření záznamu -----

This plugin displays in the selected parts of your site, depending on the settings plugin, your own code, such as HTML, JavaScript, etc.

Installation, updates

1. Install the plugin with the default Joomla! Installer
2. Go to Extensions > Plugin manager
3. Open to the plugin to edit, set the parameters and publish it
4. Check the function and possibly modify the setting of the plugin.

Parameters

FenrisLab CustomCode - Nastavení pluginu

Changelog

 Legend:

 * -> Security Fix
 # -> Bug Fix
 + -> Addition
 ^ -> Change
 - -> Removed
 ! -> Note
 =======

 --- Initial Changelog Creation -----

Komentáře (0)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.