FenrisLab Most Read


4.8/5 (5 hodnocení )
  • Nahráno: 28.08.2010
  • Aktualizováno: 06.10.2012
  • Verze Joomla!: 1.5
  • Verze rozšíření: 1.5
  • Velikost souboru: 7.51 KB
  • Licence: GNU GPL2
  • Počet stažení: 950

Tento modul, založený na výchozím modulu mod_mostread, zobrazí seznam všech zveřejněných článků, které byly nejvíce zobrazovány - zjištěno na základě počtu zobrazení stránky.

Instalace, aktualizace

1. Nainstalujte modul pomocí výchozího instalátoru Joomla!
2. Přejděte do Rozšíření > Správce modulů > Uživatelská část
3. Otevřte modul pro úpravu, nastavte parametry a zveřejněte jej ve zvolené pozici
4. Ověřte si funkčnost a případně upravte nastavení parametrů modulu.

Nastavení modulu

FenrisLab Most Read - Nastavení modulu

Ukázka

Typ seznamu

Uspořádaný seznam Neuspořádaný seznam
FenrisLab Most Read - Neuspořádaný seznam FenrisLab Most Read - Neuspořádaný seznam
Vlastní uspořádaný seznam Vlastní neuspořádaný seznam
FenrisLab Most Read - Vlastní uspořádaný seznam FenrisLab Most Read - Vlastní neuspořádaný seznam

Styly seznamu

FenrisLab Most Read - Styly seznamu FenrisLab Most Read - Styly seznamu FenrisLab Most Read - Styly seznamu FenrisLab Most Read - Styly seznamu
FenrisLab Most Read - Styly seznamu FenrisLab Most Read - Styly seznamu FenrisLab Most Read - Styly seznamu

Záznam změn

Legenda:

* -> Oprava zabezpečení
# -> Oprava chyby
+ -> Přidání
^ -> Změna
- -> Odstranění
! -> Poznámka
=======

----- 1.5 vydání [8.3.2010] -----
# Opravena chyba v jazykovém souboru

----- 1.4 vydání [14.2.2010] -----
# Opravena chyba ve výstupu kódu

----- 1.3 vydání [16.1.2009] -----
+ Přidány nové styly zobrazení
+ Přidáno zobrazování skutečného jména autora článku

----- 1.2 vydání [10.1.2010] -----
+ Přidán CSS soubor

----- 1.1 Vydání [12.12.2009] -----
+ Přidány nové styly zobrazení

----- Vytvoření záznamu -----

Podpořte mne

Pokud se vám modul líbí, ohodnoťte jej na Joomla! Extensions.

This module, based on the default module mod_mostread , shows a list of all published articles that were displayed most - established on the basis of the number of page views.

Installation, updates

1. Install the module with the default Joomla! Installer
2. Go to the Extensions > Module manager > Site
3. Open to the module to edit, set the necessary parameters and publish in a position
4. Check the function and possibly modify the ordering of the module.

Parameters

FenrisLab Most Read - Parameters

Typ of lists

Ordered list Unordered list
FenrisLab Most Read - Ordered list FenrisLab Most Read - Unordered list
Custom ordered list Custom unordered list
FenrisLab Most Read - Custom ordered list FenrisLab Most Read - Ordered list

Styl of lists

FenrisLab Most Read - Styl of lists FenrisLab Most Read - Styl of lists FenrisLab Most Read - Styl of lists FenrisLab Most Read - Styl of lists
FenrisLab Most Read - Styl of lists FenrisLab Most Read - Styl of lists FenrisLab Most Read - Styl of lists

Changelog

Legend:

* -> Security Fix
# -> Bug Fix
+ -> Addition
^ -> Change
- -> Removed
! -> Note

--- 1.5 Release [08-March-2010] -----
# Bug fix in the english language file

--- 1.4 Release [14-February-2010] -----
# Bug fix in the output

--- 1.3 Release [16-January-2010] -----
+ Added showing real name of author

--- 1.2 Release [10-January-2010] -----
+ Added showing real name of author

--- 1.1 Release [12-December-2009] -----
+ Added new styles

--- Initial Changelog Creation -----

Support me...

If you like the module, rate it on Joomla! Extensions.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.