FenrisLab AddThis Modul


5.0/5 (1 hodnocení )
  • Nahráno: 28.08.2010
  • Aktualizováno: 06.10.2012
  • Verze Joomla!: 1.5
  • Verze rozšíření: 1.2
  • Velikost souboru: 13.69 KB
  • Licence: GNU GPL2
  • Počet stažení: 957

Tento modul, založený na AddThis API 2.0, zobrazí ve zvolené části vašich stránek nabídku AddThis. Modul je určen pouze pro Joomla 1.5.x. V administraci tohoto modulu můžete sami nastavit mnoho různých uživatelských parametrů.suvného modulu můžete sami nastavit mnoho různých uživatelských parametrů.

Pokud potřebujete účet AddThis, klikněte zde.
Pokud potřebujete více informací o AddThis API 2.0, klikněte zde.

Instalace, aktualizace

1. Nainstalujte modul pomocí výchozího instalátoru Joomla!
2. Přejděte do Rozšíření > Správce modulů > Uživatelská část
3. Otevřte modul pro úpravu, nastavte parametry a zveřejněte jej ve zvolené pozici
4. Ověřte si funkčnost a případně upravte nastavení parametrů modulu.

Nastavení modulu

FenrisLab AddThis Modul - Nastavení modulu

Ukázka - dvousloupcová verze

Záznam změn

 Legenda:
 * -> Oprava zabezpečení
 # -> Oprava chyby
 + -> Přidání
 ^ -> Změna
 - -> Odstranění
 ! -> Poznámka
 =======

 ----- 1.2 vydání [8.3.2010] -----
 # Opravena chyba v jazykovém souboru
 + Přidány nové podporované jazyky

 ----- 1.1 vydání [17.12.2009] -----
 + Přidány nové podporované jazyky
 + Přidány nové preferované služby

 ----- Vytvoření záznamu -----

Plugin

Pokud potřebujete plugin, mrkněte sem.

Podpořte mne

Pokud se vám modul líbí, ohodnoťte jej na Joomla! Extensions.

This module, based on the AddThis API 2.0, appears in the selected parts of your site AddThis menu.
If you need an account AddThis, click here.
If you need more information AddThis the API 2.0, click here.

Installation, updates

1. Install the module with the default Joomla! Installer
2. Go to the Extensions > Module manager > Site
3. Open to the module to edit, set the necessary parameters and publish in a position
4. Check the function and possibly modify the ordering of the module.

Parameters

FenrisLab AddThis Modul - Parameters

Demo - two column version

Changelog

 Legend:

 * -> Security Fix
 # -> Bug Fix
 + -> Addition
 ^ -> Change
 - -> Removed
 ! -> Note
 =======

 --- 1.2 Release [08-March-2010] -----
 + Added new supported languages
 # Small repair in the english language file

 --- 1.1 Release [27-September-2009] -----
 + Added new supported languages
 + Added new preferred services

 --- Initial Changelog Creation -----

Plugin

If you need a plugin, see it here.

Support me...

If you like the module, rate it on Joomla! Extensions.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.