FenrisLab Latest News


4.5/5 (2 hodnocení )
  • Nahráno: 28.08.2010
  • Aktualizováno: 06.10.2012
  • Verze Joomla!: 1.5
  • Verze rozšíření: 1.1
  • Velikost souboru: 4.79 KB
  • Licence: GNU GPL2
  • Počet stažení: 1127

Tento modul, založený na výchozím modulu mod_latest administrace Joomla!, zobrazí seznam nejnovějších článků, které jsou stále publikovány. Některé z nich totiž mohou vypršet i když jsou stále nejnovější.

Instalace, aktualizace

1. Nainstalujte modul pomocí výchozího instalátoru Joomla!
2. Přejděte do Rozšíření > Správce modulů > Administrace
3. Otevřte modul pro úpravu, nastavte parametry a zveřejněte jej v pozici cpanel
4. Ověřte si funkčnost a případně upravte nastavení parametrů modulu.

Nastavení modulu

FenrisLab Latest News - Nastavení modulu

Ukázka

FenrisLab Latest News - Demo

Záznam změn

Legenda:

* -> Oprava zabezpečení
# -> Oprava chyby
+ -> Přidání
^ -> Změna
- -> Odstranění
! -> Poznámka
=======

----- 1.1 vydání [8.3.2010] -----
# Opravena chyba v jazykovém souboru

----- Vytvoření záznamu -----

Podpořte mne

Pokud sevám modul líbí, ohodnoťte jej na Joomla! Extensions.

This module, based on the default module mod_latest Joomla! administration, shows a list of recent articles, which are still published.

Installation, updates

1. Install the module with the default Joomla! Installer
2. Go to the Extensions > Module manager > Administrator
3. Open to the module to edit, set the necessary parameters and publish in a position cpanel
4. Check the function and possibly modify the ordering of the module.

Parameters

FenrisLab Latest News - Parameters

Demo

FenrisLab Latest News - Demo

Changelog

Legend:

* -> Security Fix
# -> Bug Fix
+ -> Addition
^ -> Change
- -> Removed
! -> Note

--- 1.1 Release [08-March-2010] -----
# Small repair in the english language file

--- Initial Changelog Creation -----

Support me...

If you like the module, rate it on Joomla! Extensions.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.