FenrisLab whos.amung.us Online


0.0/5 (0 hodnocení )
  • Nahráno: 28.08.2010
  • Aktualizováno: 06.10.2012
  • Verze Joomla!: 1.5
  • Verze rozšíření: 1.1
  • Velikost souboru: 15.02 KB
  • Licence: GNU GPL2
  • Počet stažení: 748

Tento modul, založený na službě whos.amung.us, zobrazuje aktuální počet návštěvníků vašich stránek.

Pro váš modul potřebujete klíč, který získáte na stránce whos.amung.us
Klíč získáte z javaskript kódu, uvedeného na stránce.

whos.amung.us

Instalace, aktualizace

1. Nainstalujte modul pomocí výchozího instalátoru Joomla!
2. Přejděte do Rozšíření > Správce modulů > Uživatelská část
3. Otevřte modul pro úpravu, nastavte parametry a zveřejněte jej ve zvolené pozici
4. Ověřte si funkčnost a případně upravte nastavení parametrů modulu.


Nastavení modulu

FenrisLab whos.amung.us Online - Nastavení modulu

Ukázka / Demo


Záznam změn

Legenda:

* -> Oprava zabezpečení
# -> Oprava chyby
+ -> Přidání
^ -> Změna
- -> Odstranění
! -> Poznámka
=======

----- 1.1 vydání [8.3.2010] -----
# Opravena chyba v jazykovém souboru

----- Vytvoření záznamu -----

Podpořte mne

Pokud sevám modul líbí, ohodnoťte jej na Joomla! Extensions.

This module, based on the service whos.amung.us shows the current number of visitors to your site.

For your maps need a key, available at whos.amung.us
Get the key code from the javascript kode on the page.

whos.amung.us

Installation, updates

1. Install the module with the default Joomla! Installer
2. Go to the Extensions > Module manager > Site
3. Open to the module to edit, set the necessary parameters and publish in a position
4. Check the function and possibly modify the ordering of the module.

Parameters

FenrisLab whos.amung.us Online - Parameters

Changelog

Legend:

* -> Security Fix
# -> Bug Fix
+ -> Addition
^ -> Change
- -> Removed
! -> Note

--- 1.1 Release [08-March-2010] -----
# Bug fix in the english language file

--- Initial Changelog Creation -----

Support me...

If you like the module, rate it on Joomla! Extensions.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.