Joomla! a title

Napsáno 09.06.2010 pro Joomla! a označeno jako Joomla, SEO

a jak jej nastavit...

Joomla!

Zatímco v předchozím článku "title a META v Joomla!" jsem zcela obecně plkal o značkách titleMETA, v tomto článku, druhém v sérii, se již budu zcela konkrétně věnovat práci se značkou title, čili s titulkem webové stránky, v prostředí Joomla! a to nejprve v základní instalaci a poté za využití některých rozšíření.

V první řadě si ovšem něco málo o značce title zopakujeme...

Title

Značka title je párový tag (<title>xxx</title>), patřící do hlavičky dokumentu (mezi značky <head> a </head>) a určující titulek stránky, jejím obsahem může být pouze čistý, neformátovaný text.

V prostředí Joomla! se titulek zobrazuje v záhlaví okna prohlížeče jako název webové stránky a také, povolíte-li to v nastavení, jako název stránky přímo ve veřejné části webových stránek.

V případě že používáte externí komponentu pro tvorbu SEF URL typu sh404SEF či AceSEF, lze jej také používat namísto aliasů pro tvorbu SEF URL.

Výchozí Joomla!

Ve výchozí instalaci Joomla! lze titulek nastavit celkem na třech místech, v Globálním nastavení, v nastavení parametrů nabídky a v nastavení článku.

Globální nastavení

Pro demonstrační obrázky základní instalace Joomla! byla použita šablona JA_Purity.

V Globálním nastavení se zaměřte na kartu Nastavení webových stránek a položku Titulek webových stránek - to je to místo, kde se nastavuje výchozí titulek webových stránek, který je použit tehdy, není-li v dalších nastaveních určeno jinak. V mém případě je zde zadáno jako titulek webu slovo lokál.

Joomla! a title

V případě tohoto nastavení pak bude úvodní stránka veřejné části webu vypadat jako na následujícím obrázku - všimněte si, že titulek lokál je zde uveden dvakrát, jednou v záhlaví okna prohlížeče a následně pak přímo na stránce.

Joomla! a title

Pokud byste si tuto stránku otevřeli jako zdrojový kód v libovolném editoru, zjistíte, že mezi značkami <head><head/>, hned pod META tagy, je uveden v Globálním nastavení definovaný titulek stránky.

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="keywords" content="joomla, Joomla" />
<meta name="description" content="Joomla! - nástroj pro dynamický portál a redakční systém" />
<meta name="generator" content="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" />
<title>lokál</title>

Nastavení parametrů nabídky

V případě výchozí instalace Joomla! bez vzorových dat máte k dispozici zatím jen jednu položku nabídky, pro naše osvětové potřeby to ovšem zcela postačuje. Otevřte si tedy tuto položku - Nabídky > Main Menu > Home, zde si rozevřete panel Parametry - Systém.

Joomla! a title

Zde se zaměříme na tyto dvě položky:

Titulek stránky

Zde můžete určit titulek stránky, který v případě této položky nabídky v plném rozsahu nahradí výchozí titulek webových stránek, definovaný v Globálním nastavení - bude tedy použit v záhlaví okna prohlížeče i na webové stránce, stejně tak bude uveden i v kódu stránky.

Joomla! a title

Joomla! a title

A takto pak bude vypadat úvodní stránka poté, co jsem v nastavení položky nabídky jako titulek stránky uvedl slovo Úvod a povolil jeho zobrazení na stránce.

Zobrazit titulek stránky

Touto volbou určujete, zda bude titulek stránek zobrazen v veřejné části webu...

Joomla! a title

Joomla! a title

...pokud tuto volbu zakážete, bude titulek na stránce skryt a ta bude vypadat jako na předchozím obrázku.

Nastavení článku

Třetím a ve výchozí instalaci Joomla! posledním místem, na kterém lze nastavit titulek je Nastavení článku - v případě zobrazení samostatného článku, ať již přiřazeného k položce nabídky či zobrazeného v rámci kategorie nebo sekce je jako titulek stránky použit přímo titulek článku.

Joomla! a title

Joomla! a title

Jak vidíte, základní instalace Joomla! příliš velké možnosti v nastavení a zobrazení titulku neskýtá a proto se nyní podíváme na několik jednoduchých udělátek, pomocí kterých lze titulek trochu pošolichat...

Jednoduchá udělátka

Jednoduchá udělátka proto, že možnost manipulace s titulkem bývá často součástí sofistikovanějších rozšíření Joomla!, o těch ovšem až příště...

Šablona

Pro demonstrační obrázky některých dalších možností byla použita šablona YOOtheme Phoenix.

Za základní a nejjednodušší možnost považuji použití kvalitní šablony, například mnou využívané šablony YOOtheme zobrazují titulek automaticky jako kombinaci titulku z Globálního nastavení a titulku položky nabídky či titulku článku a to ve formátu globální titulek - lokální titulek.

Joomla! a title

V kódu stránky to pak vypadá takto:

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="keywords" content="joomla, Joomla" />
<meta name="description" content="Joomla! - nástroj pro dynamický portál a redakční systém" />
<meta name="generator" content="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" />
<title>lokál - Úvod</title>

Website Name

Velice jednoduchý a snadno nastavitelný zásuvný modul, který vám umožní zobrazit zároveň globální i lokální titulek webových stránek - můžete zi zvolit jejich pořadí a nastavit použitý oddělovač.

Website Name na Joomla! Extensions
Domovská stránka Website Name

Joomla! a title

Joomla! a title

Title Manager

U tohoto zásuvného modulu je už těch nastavení trochu více, ale zvládnout se to dá, nicméně osobně bych upřednostnil ten předchozí...

Title Manager na Joomla! Extensions
Domovská stránka Title Manager

Joomla! a title

A to je pro dnešek vše, pokračování příště...
Článek byl napsán pro Joomla 1.5., u novějších verzí může být vše jinak.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.