title a META v Joomla!

Napsáno 09.06.2010 pro Joomla! a označeno jako Joomla, SEO

a jak jej nastavit...

Joomla!

Jednoho časného nedělního rána jsem se probudil, opláchl se, vyvenčil pesy, uvařil si kávu a popíjeje tento černý životabudič jsem si řekl, což tak napsat něco o značkách title, META a jejich použití v Joomla!...

Od úvahy nebylo daleko k činu, ale v průběhu psaní jsem zjistil, že téma je na jeden článek příliš obsáhlé, takže jsem ho nakonec rozdělil do několika souvisejících textů, v tomto prvním si povíme něco obecně o značce title a o META značkách.

Title

Značka title je párový tag (<title>xxx</title>), patřící do hlavičky dokumentu (mezi značky <head> a </head>) a určující titulek stránky. Ten má, krom mnoha dalších, několik základních vlastností:

  • Zobrazuje se v záhlaví okna v prohlížeči jako název webové stránky.
  • Zobrazuje se v historii prohlížeče a v názvu uložené oblíbené položky.
  • Zobrazuje se jako nadpis ve vyhledávačích.
  • Je prioritní při indexování stránky vyhledávacími roboty.

Obsahem značky title může být pouze čistý, neformátovaný text.

Titulku v Joomla! se budu blíže věnovat v článku Joomla! a title.

META

META čili meta data, meta značky nebo meta tagy jsou v podstatě informace o informacích, umístěné v hlavičce HTML či XHTML dokumentu (webové stránky), nezobrazující se uživateli v prohlížeči a obsahující informace například o tom, kdy byl dokument vytvořen, kdo ho vytvořil, jaký je jeho název, jaký je jeho stručný popis a mnohé další.

Svého času byly tyto značky z hlediska SEO velmi důležité, v současnosti už jejich význam v tomto směru poklesl, přesto bych, zvláště v případě těch několika základních, doporučil jejich význam nepodcenit.

description

Stručný popis obsahu stránky. Některé vyhledávače zobrazují obsah tohoto tagu ve výsledcích vyhledávání.

<meta name="description" content="Popis stránky" />
Použití tohoto tagu v Joomla! se budu blíže věnovat v daším článku.

keywords

Klíčová slova stránky. Pro externí vyhledávače nemají v současnosti prakticky význam, může být ale užitečné např. pro interní vyhledávání nebo pro lepší orientaci autora webu.

<meta name="keywords" content="joomla, Joomla" />
Použití tohoto tagu v Joomla! se budu blíže věnovat v daším článku.

author

Obvykle jméno a příjmení autora stránky, obdobné jako META copyright.

<meta name="author" content="Fenris" />
Použití tohoto tagu v Joomla! se budu blíže věnovat v daším článku.

robots

Informace uvedené v tomto tagu mají význam především pro indexovací roboty. Příkazy all, follow, nofollow, index, noindex určujete jejich chování při indexování vašeho webu. Při uvedení all bude indexováno vše, follow bude indexovat stránky, na které vedou odkazy z této stránky, nofollow - nenásleduje odkazy, index - indexuje tuto stránku, noindex - neindexuje tuto stránku, příkazy je možné kombinovat.

<meta name="robots" content="index, follow" />
Použití tohoto tagu v Joomla! se budu blíže věnovat v daším článku.

content-type

Typ dokumentu (obsahu) a typ kódování znaků.

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
Tento tag generuje Joomla! automaticky, dále se mu nebudu věnovat.

generator

Název aplikace, která daný dokument vytvořila - tuto informaci obvykle automaticky vkládají WYSIWYG editory nebo CMS systémy.

<meta name="generator" content="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" />
Tento tag generuje Joomla! automaticky, dále se mu nebudu věnovat.

copyright

Autorská práva k dokumentu, obdobné jako META author.

<meta name="copyright" content="© 2010, Fenris.cz" />
Tento tag základní Joomla! nepoužívá, ale můžete se s ním setkat u některých rozšíření.

Refresh

Tento META tag může zajistit přesměrování prohlížeče na jinou stránku či obnovit stávající. Číslo za content určuje počet sekund, URL určuje adresu, na kterou bude prohlížeč přesměrován.

<meta http-equiv="Refresh" content="60; URL=http://www.fenris.cz" />
Tento tag základní Joomla! nepoužívá, ale můžete se s ním setkat u některých rozšíření.

abstract

Velmi stručný popis webu.

<meta name="abstract" content="Velmi stručný popis webu." />
Tento tag základní Joomla! nepoužívá, ale můžete se s ním setkat u některých rozšíření.

Kromě výše uvedených META značek, se kterými se můžete při používání Joomla! a jejích rozšíření setkat, existuje ještě mnoho dalších, již ne tak běžných, značek - pokud se o nich chcete dozvědět více, můžete použít následující odkazy.

Zdroje

Kurz HTML - jak na meta-tagy v HTML na interval.cz
XHTML - element meta a jeho použití na interval.cz
Meta tagy na jakpsatweb.cz
Titulek stránky na jakpsatweb.cz
Hlavička HTML dokumentu na jakpsatweb.cz
metatags.info
Článek byl napsán pro Joomla 1.5., u novějších verzí může být vše jinak.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.