Nastavení Joomla! nabídky

Napsáno 02.07.2010 pro Joomla! a označeno jako Joomla

konkrétně v Joomla! 1.5

Joomla!

Průběžně sleduji v různých internetových diskuzích, že se mnozí čerství Joomla! uživatelé stále perou s nastavením položky nabídky a hlavně pak se skrytím názvu webu, zobrazeném po instalaci na úvodní stránce, což je věc související právě s tímto nastavením - onehdá tento dotaz padl na Joomlaportálu dokonce třikrát v jednom dni.

V průběhu instalace Joomla! zadáváte název webových stránek, který je po instalaci zobrazen jako titulek na úvodní stránce webu a zároveň v horní liště okna prohlížeče. Titulek lze kdykoliv později změnit a to zde -  Uživatelská část > Globální nastavení , panel Nastavení webových stránek, volba Titulek webových stránek.

Přitom je to snadné, pojďme na to...

Vzhledem k tomu, že značná část nastavení položky nabídky je společná pro všechny typy položek, otevřeme si jako vzorek nastavení odkazu na úvodní stránku webu - přejděte tedy do Nabídky > Main menu , otevřte položku Home a vezmeme to jedno po druhém.

Typ položky nabídky

Nabídka

Podrobnosti položky nabídky

Nabídka

Při popisu cest používám terminologii výchozího nastavení instalace.
ID

Jedinečné ID položky nabídky, automaticky přidělené systémem.

Titulek

Titulek položky, jak bude zobrazen v nabídce ve frontendu.

Alias

Alias položky, jak bude použit v URL položky při zapnutém SEF - pokud necháte prázdné, systém vytvoří alias automaticky, pokud ovšem chcete mít aliasy pod kontrolou, doporučuji vyplnit - pouze malá písmena a bez české diakritiky.

Odkaz

URL položky - raději nechte na pokoji.

Zobrazit v:

Zde nastavujete, do které nabídky, pokud jich máte vytvořeno víc, bude položka zařazena.

Nadřazená položka:

Pokud chcete používat například rozbalovací nabídku (umožňuje-li to Vaše šablona), musíte zde pro položku vybrat položku nadřazenou, pod kterou se bude položka zobrazovat.

Řadit:

Pořadí položky v příslušné nabídce - lze měnit nejen zde, ale zejména v pohledu na celou strukturu nabídky, ve sloupci Řadit, šipkami Přesunout dolůPřesunout nahoru.

Přístupová úroveň:

Tak tady volíte, kdo má k položce přístup, kdo ji ve frontendu uvidí.

Při kliknutí otevřít v:

Poslední volba v tomto panelu, zde nastavujete, jakým způsobem se otevře odkazovaná stránka.

Parametry - Systém

V pravé části nastavení položky se nastavují specifické parametry, ty se liší podle zvolené položky nabídky, jediným panelem, společným všem položkám je panel Parametry - Systém a proto se budeme věnovat pouze tomuto panelu.

Titulek stránky
Kvalitní šablona dokáže v horní liště okna prohlížeče zobrazit jak název webu z globálního nastavení, tak i název konkrétní stránky, jak je definován v nastavení položky nabídky - zhruba tak, jak to vidíte na mém webu

Text, který bude zobrazen jako název stránky a to na stránce i v horní liště prohlížeče a který nahrazuje titulek stránek, definovaný v globálním nastavení - chcete-li tedy použít titulek z globálního nastavení, ponechte prázdné.

Zobrazit titulek stránky

Zde volíte, zda bude titulek stránky, ať již ten zadaný v globálním nastavení, či ten zadaný v předchozím poli, zobrazen i přímo na stránce.

Nabídka
Parametry - Systém - výchozí nastavení položky - backend.
Nabídka
Parametry - Systém - výchozí nastavení položky - frontend.
Nabídka
Parametry - Systém - vypnuté zobrazení titulku stránky - backend.
Nabídka
Parametry - Systém - vypnuté zobrazení titulku stránky - frontend.
Nabídka
Parametry - Systém - definovaný titulek a zapnuté zobrazení titulku stránky - backend.
Nabídka
Parametry - Systém - definovaný titulek a zapnuté zobrazení titulku stránky - frontend.
Přípona třídy stránky

Něco podobného, jako přípona třídy modulu - tuto možnost musí podporovat vaše šablona - pokud nevíte, co s tím, ponechte prázdné.

Obrázky nabídky

Malý obrázek, který bude zobrazen v nabídce vedle této položky - tímto způsobem přiřazuji například obrázky k položkám nabídky na tomto webu.

SSL povoleno

Tato volba se týká zabezpečení stránek, respektive zabezpečeného přenosu dat - pokud nevíte, co s tím, nechte jak je.

A to je celé, žádná věda...
Článek byl napsán pro Joomla 1.5., u novějších verzí může být vše jinak.

Komentáře (0)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře se prosím přihlaste.