Články označené: RSForm

RSForm! Pro - proměnná jako výchozí hodnota pole

Napsáno 27.08.2010 pro RSForm! Pro a označeno jako RSForm

v komponentě RSForm! Pro

RSForm!

Ve formulářích RSForm! Pro lze jako informace pro uživatele zobrazovat krom pevně daných textů i texty automaticky generované pomocí PHP proměnných. Například tak lze, v případě přihlášeného uživatele, aby v kontaktním formuláři bylo jako výchozí hodnota pole pro zadání e-mailu rovnou nahrán jeho e-mail a v poli pro zadání jeho jména nahráno je skutečné či uživatelské jméno.